Interview: Arriën Kruyt

Voorzitter van reizigersorganisatie Rover, initiatiefnemer van ‘Samen op Reis’.

1. Wat zijn de belangrijkste opgaven in de komende jaren voor de spoorsector vanuit het perspectief van de reiziger?

De belangrijkste opgave voor de spoorsector is  te zorgen voor een aantrekkelijk én betrouwbaar aanbod aan de reiziger.  De voormalige Duitse Bondskanselier Helmut Schmidt die wekelijks van zijn woonplaats Hamburg naar Berlijn reist neemt naar eigen zeggen liever de trein omdat hij het vliegtuig te veel gedoe vindt en bij de auto nooit weet hoe laat je precies aankomt. De kracht van het spoor zit in het kunnen plannen van de reis en de aankomsttijd én in het  kunnen werken en lezen tijdens de reis. Het Nederlandse spoor is op dit moment niet betrouwbaar genoeg om beide voordelen van het reizen met de trein te kunnen bieden. Door veel uitval van seinen, wissels en stroom zijn de files in Nederland vaak beter te voorspellen dan de vertragingen en uitval op het spoor. Dat moet echt anders en beter.

2. Wat is nodig om te zorgen dat het ‘van deur tot deur’ aanbod leidt tot een substantieel hoger marktaandeel van het OV?

Er komen steeds meer mogelijkheden om gemakkelijk van en naar een station te komen. De OV-fiets heeft zichzelf binnen korte tijd bewezen. De e-bike maakt het mogelijk om ook grotere afstanden af te leggen dan bij een gewone fiets. Greenwheels, het autoverhuursysteem ‘voor je eigen auto voor af en toe’ begint te lopen. Voor een goed aanbod van deur tot deur zijn verder nodig:

- Goede informatie voor én tijdens de reis. Niet alleen over de treinverbindingen maar ook:
- Waar is de OV-fiets te vinden?
- Waar  vertrekt een bepaalde bus?

Deze informatie is essentieel voor reizen via stations die niet tot de dagelijkse reis behoren.

Hoe vindt iemand bijvoorbeeld op Amsterdam Centraal de bus naar Purmerend?  

- Geïntegreerde tarieven. Het principe van vervoer van deur tot deur moet ook ten uitdrukking komen in één kaartje of één abonnement.
- Goede, overzichtelijke en aangename overstappunten zoals Rotterdam Centraal. Stations met tochtige perrons en een onvindbare tram- en bushaltes, zoals bijvoorbeeld het station Amsterdam-Zuid, dragen niet bij aan de vereiste deur tot deur ervaring.

3. Welke eisen stelt dit aan de ordening van de spoorsector?

Om te komen tot een gezamenlijk aanbod van deur tot deur is een regisseur nodig die met drang en waar nodig dwang de verschillende partijen in het gelid zet. Naast de vervoerbedrijven gaat het om gemeenten, provincies, fietsenverhuurders maar ook  aanpalende bedrijven zoals appbouwers.

Daarnaast moeten de vervoerders en  consumentenorganisaties deelnemen in de directie van ProRail om te waarborgen dat bij beslissingen over infrastructuur en onderhoud de belangen van reizigers geborgd worden. Vervoerbedrijven en overheden hebben een direct belang bij samenwerking omdat het leidt tot meer reizigers in het OV. ProRail is op dit moment te veel naar binnen gekeerd en heeft geen belang bij meer reizigers. Hierdoor is het belangrijk de vertegenwoordiging van het reizigersbelang extra te organiseren en te waarborgen zodat alle partijen in de OV-keten denken vanuit het belang van de reiziger.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Post Navigation