Inhoud brief van voorzitter Rover aan de Tweede Kamer over Lange Termijn Spoor Agenda

1. Goed dat er eindelijk een LTSA is. Dit is een compliment dat de Tweede Kamer zelf mag incasseren. Het was de Kamercommissie onder leiding van mevrouw Kuiken die de aanbeveling deed om tot een LTSA te komen. Goed ook dat het Rijk zijn regierol neemt en dat de provincie en stadsgewesten zijn aangehaakt en aangehaakt blijven.

2. Er ontbreekt een groeidoelstelling voor het OV. Nederland wil ernst maken met een schoon milieu en minder CO2 uitstoot. Zie het energieakkoord in de SER. Nederland wil ook de mobiliteit hoog houden. Een groei van het OV is nodig om beide doelstellingen te halen. Groei is ook gewenst om de financiering van het OV voor de toekomst veilig te stellen. Groei van het OV gaat niet van zelf. Overheden en bedrijven zullen zich daarvoor moeten inspannen.

3. Het vervangen van dieseltreinen door elektrische treinen is een goede zaak. Elektrische treinen rijden sneller, zijn comfortabeler voor reizigers, zijn goedkoper in het onderhoud en veel schoner voor het milieu. De Maaslijn, Groningen – Leeuwarden en Zevenaar – Winterswijk hadden eigenlijk allang geëlektrificeerd moeten zijn. Het Rijk kan elektrificatie financieren naar analogie van de verbreding van Rijkswegen. Elektrificatie leidt tot capaciteitsverhoging net als het verbreden van een Rijksweg.

4. Reizigers hebben last van de onbetrouwbaarheid van het spoor. Er zijn te veel buitendienststellingen, sein-, wissel- en stroomstoringen en ongeplande noodreparaties. ProRail is meer met zich zelf bezig dan met de reizigers. Veiligheid wordt het toverwoord om eigen falen van ProRail te verbloemen. Goed dat het ministerie wil ingrijpen bij ProRail. Prorail is geen bedrijf op zich zelf maar heeft de maatschappelijke taak om er voor te zorgen dat de infrastructuur op orde is. ProRail heeft nu een slechte reputatie bij reizigers, verladers, vervoerders, regionale overheden en bij zijn eigen onderaannemers.

5. Het huidige gemodder tussen NS en ProRail leidt niet tot resultaten waar reizigers blij van worden. De regering heeft terecht geen zin in een grote discussie over de ordening, maarmoet zijn ogen niet sluiten voor het feit dat de huidige ordening slecht werkt en veel negatieve energie genereert.

6. Het vertrek van de directie van ProRail biedt een unieke kans om het probleem van de samenwerking met NS op telossen door middel van een personele unie op directieniveau. 90% van de reizigerskilometers zijn afkomstig van NS en 80% van de tonkilometers van DB Schenker. De belangen van de FMN kunnen gewaarborgd worden door de capaciteitsverdeling buiten ProRail te plaatsen en FMN en KNV een zetel toe te kennen in de Raad van Commissarissen van ProRail.

7. Het beheren en exploiteren van stations is een vak apart. NS-stations doen dat voortreffelijk en de reizigers zijn er tevreden mee. Gewenst is een grotere betrokkenheid van gemeenten, die de bereikbaarheid van stations kunnen regelen in hun eigen verkeersplan.

8. Het ware te overwegen om het beheer van kleine stations over te dragen aan gemeenten. Dat lost het probleem op als er een andere vervoerder komt op de betreffende spoorlijn. Gemeenten heeft er belang bij dat “hun”station er goed uitziet. Het beheer van grote stations is te complex voor gemeenten en moet daarom blijven waar het nu goed gebeurt, bij NS-stations.

9. In de concessies van het Hoofdnet en van de decentrale overheden moet uitdrukkelijk vastgelegd worden: ‘Gij zult samenwerken met andere vervoerders in het belang van de reizigers ’. Boetes helpen niet.

10. We moeten naar een OV naar Zwitsers model, waar veel meer dan veertig bedrijven in nauwe samenwerking met de SBB, kantons en gemeenten een perfect OV aanbieden, waar alle Zwitsers trots op zijn. Het gebruik van het OV is in Zwitserland twee maal zo hoog als in Nederland. Dat kan in Nederland ook. Waar een wil is, is een weg.

 

Arriën Kruyt

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Post Navigation